Mångfaldspolicy för Sånna Smide AB- Alla skall ha samma rätt till anställning och utveckling oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktions- hinder, ålder etc.

- Vi skall inte utsätta någon för diskriminering på grund av etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder, ålder etc.

- Vi skall inte utsätta någon för trakasserier på grund av etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder, ålder etc.


Kontakta oss för mer information.


Dagens datum: 2024-05-23