Kvalitets- och Miljöpolicy för Sånna Smide AB

Vår affärsidé är att, med hög kompetens, för bygg- och annan industri etc. utföra:
- Tillverkning och legotillverkning av stålkonstruktioner, byggsmide, svetsning, plåtarbete, etc.
- Montage-, service- underhållsarbete.
- Vattenskärning.
- Levererans av det som kunden har beställt med avtalad kvalitet, vid avtalad tidpunkt och plats.

Som ett led i detta skapar vi partnerskap med våra kunder för att i samverkan med kunden utföra arbetet till konkurrenskraftiga priser.
- Vi skall se lagar och andra krav som en miniminivå.
- Vi skall själv, och i samverkan med våra kunder och leverantörer, arbeta med ständig förbättring.
- Vi skall arbeta på ett sådant sätt att vi förebygger förorening samt minskar vår miljöbelastning och de risker vi utsätter miljön för.
- Vi skall arbeta för att begränsa förbrukningen av resurser som t.ex elenergi samt vår användning av drivmedel.
- Vi skall stimulera personalens engagemang och utbildning inom Miljö- Kvalitets- och Arbetsmiljöområdet.
- Vi skall verka för att vårt miljöarbete stimulerar våra kunder och leverantörer till egna miljöförbättringar.
- Vi skall verka för återanvändning och återvinning av material.


Kontakta oss för mer information.


Dagens datum: 2024-05-23