Jämställdhetspolicy för Sånna Smide AB

- Män och kvinnor skall ha lika möjligheter till praktik, anställning och utveckling inom alla arbetsområde.

- Erfarenheter och olikheter skall tas till vara genom anpassning av uppgifter och arbetsförhållande.

- Vi skall inte kränka eller trakassera någon.

- Vi skall tala ett vårdat språk som inte kränker någon.

- Vi skall inte visa bilder på helt nakna män och / eller kvinnor.

- Vi skall samverka och underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete och föräldraskap.


Kontakta oss för mer information.


Dagens datum: 2024-05-23