Policy för alkohol, droger och andra berusningsmedel för Sånna Smide AB

- Vi ställer krav på att vi alla skall visa yrkesskicklighet, gott omdöme och ansvarstagande. Att förebygga missbruk av alkohol, droger och andra berusningsmedel angår därför alla.

- Ur säkerhetssynpunkt skall samtliga anställda och tillfälligt verksamma, under arbetstid, vara helt drogfria (narkotika etc.).

- Ingen får heller, ur säkerhetssynpunkt, vara påverkad av alkohol (nolltolerans) eller annat berusningsmedel.

- Alla har ett personligt ansvar att omedelbart meddela VD om någon visar tecken på påverkan.

- Snabbtest (utandning respektive urinprov) beordras och utföres av oss vid misstanke om påverkan.

- Vid positivt svar avstänges arbetstagaren, utan lön, från arbetet och lämnat prov skickas till laboratorium för analys.

- Samtliga anställda förbinder sig att om så krävs av företagsledningen att genomgå test (-er) vid misstanke, nyanställning eller om kund så kräver.

- Denna policy skall ingå i anställningsavtalen och därmed godkännas av arbetstagaren.


Kontakta oss för mer information.


Dagens datum: 2024-04-16