Arbetsmiljöpolicy

- Arbetsledning och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en säker och god arbetsmiljö.
- Alla har ett personligt ansvar att omgående och skriftligt meddela VD, om man upptäcker en säkerhetsrisk.
- Vi strävar efter att ingen skall skada sig på våra arbetsplatser!
- Vi är övertygade om att det är möjligt att helt undvika olycksfall och skador.
- Vi skall alla hela tiden tänka på att befinna oss, röra oss och utföra saker på ett säkert sätt.
- Vi skall alla engagera oss i att tänka på säkerheten samt hjälpa varandra att se och undvika säkerhetsrisker.
- Vår attityd är att, så långt möjligt, underlätta arbetet och öka säkerheten med hjälp av tekniska hjälpmedel etc.
- Arbetsplatsen skall vara absolut ren från alkohol, droger och andra berusningsmedel.
- Vi skall ständigt ha ordning och reda på vår arbetsplats, fordon och arbetsställe.
- Vi skall hålla rent och snyggt på vår arbetsplats och arbetsställe.
- Vi skall framträda välvårdade (hela, rena etc.) och anpassa oss till aktuell arbetssituation.
- Vi skall använda de kläder, skor etc. som vi tillhandahåller.
- Att verka för hälsa, motion och en väl fungerande arbetsmiljö.
- Koncentration på arbetet minskar riskerna.
- Vi skall inte använda hörlurar eftersom dom utgör en säkerhetsrisk pga minskad uppmärksamhet etc.
- Vi skall följa arbetsplatsernas regler.
- Att trivas, och utvecklas i vårt arbete är viktigt för oss.
- Vi skall stimulera och hjälpa varandra för att må bra både på jobbet och hemma.
- Vi skall överallt ha en rökfri miljö.Kontakta oss för mer information.


Dagens datum: 2024-05-23